Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT Live2Go – TradeCast Content B.V.

Wij vinden je privacy belangrijk. Daarom verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In onze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

Deze privacy verklaring is van toepassing op het Platform van Live2go.tv of: de applicatie van Live2go.tv

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten, waarbij je persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken je persoonsgegevens ook op het moment dat je onze website bezoekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij een bezoek aan onze website:

IP adres 

Je naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer (indien je contact met ons opneemt omdat je vragen of klachten hebt of wanneer je het vragen-/klachtenformulier op onze website invult)

Eigenschappen van apparaten en browsers waarmee je onze website en platform bezoekt

Indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief verwerken we je e-mail adres   

Bij gebruikers van een account:

Je gebruikersnaam en accountgegevens

Gegevens met betrekking tot je bezoek van je account

Gegevens tav je specifieke belangstelling

Gegevens met betrekking tot betalingen 

Gegevens ten aanzien van je bestellingen en communicatie hierover inclusief eventuele vragen en klachten

Waarom verwerken we je persoonsgegevens en op basis van welke wettelijke grondslag?

We verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de hieronder genoemde wettelijke grondslagen:

Analyse van onze website bij een bezoek aan onze website (niet op persoonlijk niveau). Wettelijke grondslag: onze gerechtvaardigde belangen, te weten een goed functionerende website en marketingdoeleinden

Je de informatie te kunnen geven waar je om vroeg. Wettelijke grondslag: uitvoering van een overeenkomst en/of onze gerechtvaardigde belangen (goede service en goede dienstverlening) 

Je van dienst te kunnen zijn ten aanzien van de platform diensten en producten die je bij ons afneemt. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en wettelijke plicht (fiscale wetgeving bijvoorbeeld)

Vragen te kunnen beantwoorden en onverhoopte klachten te kunnen behandelen. Grondslag:(uitvoering van de overeenkomst en behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, te weten een goede dienstverlening)

Je op de hoogte te kunnen stellen van onze (nieuwe) diensten en producten. Grondslag: onze gerechtvaardigde belangen (marketing) 

Het plaatsen van reviews van jou op onze website en de communicatie hierover. Grondslag: onze gerechtvaardigde belangen (marketing)

Te kunnen voldoen aan wetgeving. Grondslag: wettelijke plicht (zoals fiscale wetgeving)

Om onze rechten veilig te stellen in verband met onverhoopte claims of procedures. Grondslag: onze gerechtvaardigde belangen (het veiligstellen van onze rechten)

Wanneer je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief verwerken we je persoonsgegevens om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. Grondslag: je toestemming en onze gerechtvaardigde belangen (marketing). Je kunt je toestemming altijd weer intrekken via de unsubscribe button, waarna we je geen nieuwsbrief meer zullen sturen

Doorgifte van je persoonsgegevens aan commerciële organisaties zoals reclamebureaus. 

Doorgifte van je persoonsgegevens aan artiest of event welke verbonden zijn aan Live2Go.

Ben je verplicht je persoonsgegevens verstrekken?

Je bent niet verplicht ons de betreffende persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer je ze echter niet verstrekt zijn we in de meeste gevallen niet in staat je onze diensten te verlenen. 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Gegevens over website bezoek: tot 1 maand na je bezoek

Gegevens naar aanleiding van vraag/klacht: tot 1 maand na afhandeling vraag/klacht

Administratieve gegevens m.b.t. gekochte diensten en producten: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn) 

Gegevens betreffende je account en accountnaam: 60 dagen na opzegging/stopzetting van het account

Gegevens betreffende reviews: 2 jaar of langer met je toestemming 

Gegevens i.v.m. claims of procedures: 1 jaar na het definitief schikken /definitief eindigen van de procedure

Indien langere bewaartermijnen gelden op grond van de wet gelden de wettelijke bewaartermijnen

Geven we je persoonsgegevens door aan derden buiten de EER?

We geven je persoonsgegevens niet door aan organisaties buiten de EER (Europese Economische Ruimte). 

Delen wij je persoonsgegevens met derden?

We delen je persoonsgegevens indien nodig met verschillende derden:

Onze serviceproviders

De belastingdienst

De betalingsverwerker voor online betalingen

Ondernemingen binnen onze groep 

Onze bank

Onze accountant

Juridische adviseurs/incassobureaus 

Commerciële organisaties/ reclamebureaus 

Met bedrijven die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. 

Verwerken we persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar?

Wij hebben de intentie geen persoonsgegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 18 jaar, tenzij ouders of verzorger hiervoor toestemming hebben gegeven. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website of houder van een account jonger is dan 18 jaar. Wanneer je van mening bent dat wij zonder de vereiste toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een onder je verantwoordelijkheid vallend kind dat jonger is dan 18 jaar dan verzoeken we je contact met ons op te nemen. 

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Wij treffen organisatorische en technische maatregelen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, waaronder:

Gegevens worden middels een SSL verbinding met 2048 bits versleuteling verstuurd 

Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen in Database door middel van SHA-512 versleuteling, pbkdf2 versleuteling en een Salt. 

Toegang tot onze database en infromatie zijn beprekt voor medewerker met een need to know functie en enkel toegangelijk via 2 factor authenticatie.

Gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je rechten

Je hebt het recht om de navolgende verzoeken bij ons in te dienen:

Verzoek tot inzage

Verzoek tot correctie van je persoonsgegevens

Verzoek de verwerking te beperken

Verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens

Verzoek tot overdraagbaarheid van je persoonsgegevens 

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken

Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Verzoeken als hier vermeld kun je richten aan onze contactpersoon als hierboven vermeld. 

We reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op je verzoek. 

Tevens wijzen wij je erop dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je ondanks onze naar wij hopen goede zorgen niet tevreden bent over de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan.  

Contactgegevens

Voor vragen of het uitoefenen van rechten kun je contact opnemen met info@live2go.tv

Zwolle, 1 juni 2021